About

A Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény Magyarország legrégibb állami művészetoktatási intézményéhez, a Mária Terézia által 1778-ban rajziskolaként alapított Schola Graphidis Budensis-hez és utódintézményeihez köthető muzeális értékű képző- és iparművészeti, műszaki- és technikatörténeti tárgyakat őrzi és gyűjti. Legrégebbi műtárgyai a 18. század második feléből származnak, de a 19. században vásárolt iparoktatási szakkönyvtára és gipszgyűjteménye, valamint a mintegy 100 éves könyvkötő és bútorműves szerszámgyűjteménye is ritkaságnak számít.